Januari 2020: Laatste Nieuws

Zo bijna aan het einde van 2019 blikt de Sytske Foundation terug op een bewogen maar succesvol jaar en kijkt met spanning vooruit naar 2020.

De Sytske Foundation woont elk kwartaal een vergadering bij die door de ontwikkelaar van de pomp, IPaDIC, wordt georganiseerd. Daarin informeert IPaDIC de deelnemers daarvan over de laatste stand van zaken.

IPaDIC meldt dat het geld dat de Sytske Foundation, dankzij uw donaties, aan IPaDIC kon overmaken voor de financiering van de ontwikkeling van het prototype van de vernieuwde versie van de inwendige implanteerbare insulinepomp DiaLin, goed is besteed. En dat het prototype van de pomp nu beschikbaar is. De testen die tot nu toe zijn gedaan hebben leerpunten opgeleverd maar deze staan de verdere ontwikkeling niet in de weg. De gebruikte materialen en functionaliteiten zijn uitvoerig getest. Deze voldoen aan de strengste eisen in het kader van nationale en internationale wetgeving. Er wordt gewerkt volgens de nieuwe MDR-regels (Medical Device Regulation) en er is al samenwerking met een daarvoor gecertificeerd notified body (dat is een door de overheid aangewezen keurings-of testinstituut dat van producten moet testen of zij aan de daarvoor geldende (Europese) regelgeving voldoen).


Testen
Voorts meldt IPaDIC dat in het najaar 2019 de preklinische testen zijn gestart waarbij wordt getest op effectiviteit en veiligheid in benchtesten. Na deze testen zal het prototype verder doorontwikkeld worden. Rekening houdend met eventuele tegenslagen gedurende dit traject, is de verwachting volgens IPaDIC dat de eerste klinische testen en behandelingen bij huidige pompgebruikers eind 2020 zullen plaatsvinden. Zij mogen de nieuwe insulinepomp als eerste gebruiken en worden in die fase intensief begeleid.


Nauwkeurige overdracht
Medtronic heeft een enkel onderdeel van de huidige pomp ter beschikking gesteld aan IPaDIC. Met de ontwikkeling van de nieuwe insulinepomp gebruiken de initiatiefnemers een klein deel van de technologie van Medtronic. Een proces dat nauwkeurig moet gebeuren en daardoor langer duurt. Daarnaast vereisen ook de veiligheidschecks en studies naar effectiviteit (denk aan het vullen en spoelen van de pomp) veel tijd voordat een nieuwe pomp daadwerkelijk beschikbaar is. 


Financiering volgende fasen
IPaDIC is momenteel drukdoende om voor de ontwikkeling en productie van de DiaLin pomp voldoende financiering te vinden.


Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u vanzelfsprekend via de website op de hoogte houden. Voor nu wensen wij u namens Sytske en de Sytske Foundation een gezond 2020 toe!


Bestuur Sytske Foundation
Raad van Advies Sytske Foundation

Terug