Augustus 2021: Positief nieuws voor Sytske en haar lotgenoten!

Verheugd hebben we kennis genomen van het besluit van Medtronic om een nieuwe inwendige pomp te gaan ontwikkelen. Medtronic heeft daartoe recent het intellectueel eigendom van deze technologie verworven van de Albert Mann Foundation, een Amerikaanse ontwikkelaar van medische hulpmiddelen zonder winstoogmerk.

Afgelopen jaren heeft de Sytske Foundation op alle mogelijke manieren getracht bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe inwendige insulinepomp voor patiënten die lijden aan Diabetes 1 en zijn aangewezen op een inwendige insuline pomp.

Door de recente beslissing van Medtronic hebben Sytske en haar lotgenoten nu weer concreet uitzicht om op termijn van twee tot drie jaar over een nieuwe inwendige insulinepomp te kunnen beschikken. Op dit moment belangrijk om te vermelden dat Medtronic heeft toegezegd in de tussenliggende periode de huidige MIP-patiënten te ondersteunen met de voorraad van de huidige pomp.

Michael Allewelt van Medtronic zegt: ‘De Sytske Foundation heeft met haar niet aflatende inzet afgelopen 4 jaar zich sterk gemaakt voor diabetes I patiënten.
We hebben hierover veelvuldig overleg gehad met de Sytske Foundation en we zijn blij dat wij met ons besluit de diabetes patiënten waar de Sytske Foundation zich sterk voor heeft gemaakt, nu weer zicht kunnen geven op een nieuwe inwendige pomp.’

Graag wil het bestuur van de Sytske Foundation langs deze weg nog een keer haar dank uitspreken aan Ipadic, die zich ondanks veel tegenwind de afgelopen jaren is blijven sterk maken voor de ontwikkeling van een nieuwe inwendige pomp. We zullen voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt Ipadic blijven ondersteunen in de verdere ontwikkeling van de Dialin pomp.

Voor Sytske en haar lotgenoten wereldwijd is uiteraard het belangrijkste dat een nieuwe pomp beschikbaar komt, ongeacht welke partij de productie hiervan ten uitvoer brengt.

Hieronder treft u de brief aan die de Sytske Foundation van Medtronic ontving.
___________________________________________________________________________________


MedtronicTradingNLB.V.
Larixplein4
5616VB Eindhoven
Postbus4148
5604EC Eindhoven
TheNetherlands
Tel. +31(0)407117555
Fax +31(0)407117522
www.medtronic.nl


Geachte relatie,

Medtronic heeft het intellectueel eigendom verworven van nieuwe implanteerbare infuuspomptechnologie. Op basis van deze technologie ontwikkelt Medtronic een platform ter ondersteuning van patiënten met extreem instabiele type 1-diabetes die niet in staat zijn de traditionele insulinepomptherapie te gebruiken om hun aandoening onder controle te houden.

Medtronic heeft het intellectuele eigendom verworven van de Alfred Mann Foundation (AMF), een ontwikkelaar van medische hulpmiddelen zonder winstoogmerk. Onze verwachting is dat het zo’n twee tot drie jaar duurt voordat de eerste patiënten in een klinische trial voor de nieuwe pomp in aanmerking kunnen komen. Medtronic zal de huidige MIP-patiënten blijven ondersteunen met de voorraad die wij hebben en prioriteit geven aan de beschikbare voorraad voor de patiënten die deze het meest nodig hebben.

De afgelopen jaren heeft Medtronic zich gericht op het vinden van manieren om patiënten te ondersteunen die het huidige model van de Medtronic implanteerbare insulinepompen gebruiken om hun diabetes onder controle te houden. Sinds het voornemen om dit apparaat uit te faseren, is Medtronic blijven zoeken naar manieren om patiënten die momenteel MIP gebruiken te helpen – waaronder technologische partnerschappen die een nieuw duurzaam pompplatform zouden kunnen creëren.

Medtronic dankt de professionals in de gezondheidszorg en belangenorganisaties van patiënten voor hun betrokkenheid en inspanningen in de loop der jaren bij het zoeken naar oplossingen.

 

 

 

Terug